XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Politechnika Poznańska, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie oraz Polska Akademia Nauk zapraszają do udziału w XXX Międzynarodowym Seminarium Ergonomii pt. „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka”. Seminarium odbędzie się 9-11 maja 2017 r. w Tarnowie.


Celem XXX Seminarium jest wymiana doświadczeń i prezentacja uczestników seminarium wyników własnych badań.

Problematyka seminarium zawiera się głównie w obszarach:
1. Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka.
2. Ekonomiczne aspekty doskonalenia środowiska pracy.
3. Ergonomia w projektowaniu wyrobów i procesów ich wytwarzania.
4. Edukacja i szkolenia w bezpieczeństwie pracy i ergonomii.
5. Ergonomia dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
6. Biomechanika i modelowanie w ergonomii i bezpieczeństwie pracy.
7. Ergonomia w architekturze i budownictwie.
8. Ergonomia w transporcie, górnictwie, rolnictwie i leśnictwie.
9. Kryteria ergonomiczne w ocenie ryzyka zawodowego.
10. Ergonomia w inżynierii jakości.
11. Kultura bezpieczeństwa.
12. Medycyna i higiena pracy.
13. Ergonomia w procesach informacyjnych i systemach zarządzania.
14. Nowe obszary zastosowań ergonomii.
15. Świadomość ergonomiczna i jej kształtowanie.
16. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie udziału w Seminarium następuje na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.iset.poznan.pl/zgloszenie.htm
Uczestnicy Seminarium mogą zaprezentować swoje osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i wdrożeniowe podczas trwania obrad oraz zamieścić je w przygotowywanych publikacjach. Językami Seminarium są: język polski i angielski. Do druku będą akceptowane referaty w obu językach.
Streszczenia referatów i plakatów oraz referaty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: office@iset.poznan.pl

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne
   Oddział Poznański 
   Oddział Tarnowski

Politechnika Poznańska
   Wydział Inżynierii Zarządzania 
   Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Polska Akademia Nauk
   Oddział Poznański
   Komisja Ergonomii

PATRONAT MEDIALNY

kulturabezpieczenstwa    bezpieczenstwo pracy


SEKRETARIAT

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11
61-845 POZNAŃ

tel.: 61 665 33 77
e-mail: office@iset.poznan.pl
www.iset.poznan.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Seminarium znajdują się na stronie: http://www.iset.poznan.pl