Bezpłatna konferencja "Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprasza na bezpłatną konferencję "Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego", która odbędzie się 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Miejsce: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12; I piętro, sala 107
Termin: 22 listopada 2016 r. godz. 9.00

Program
9.00- 9.30 Rejestracja uczestników szkolenia
9.30 - 9.35 Otwarcie szkolenia
9.35 -10.20 Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka zawodowego - przedstawiciel PIP w Gdańsku
10.30 -11.15 Metody oceny ryzyka zawodowego - mgr inż. Jerzy Grabosz wykładowca Politechniki Gdańskiej
11.20-11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.30 Ocena Ryzyka zawodowego czynników chemicznych - mgr Małgorzata Wiśniewska  - przedstawiciel PSSE w Gdańsku
12.35- 13.00 Zarządzanie ryzykiem zawodowym na przykładzie firmy Rolls - Royce Michał Frąckiewicz
13.00-13.30 Dyskusja, podsumowanie szkolenia