Praktyczna kultura bezpieczeństwa 2018

Podczas najbliższej edycji konferencji uczestnicy wezmą udział w wyjeździe technicznym do zakładów firmy MAN Bus w Starachowicach. Konferencja odbędzie się również w odświeżonej, ulepszonej formule, dającej więcej czasu na wymianę doświadczeń.

Program konferencji:

środa, 26 września

8:30
Wizyta w zakładzie MAN Bus w Starachowicach. *

16:00
Damian Sypek, MAN Bus
Dobre Praktyki wdrożone w firmie Man BUs.

17:30
Paweł Szczepański, QES Consulting
Szybka ocena kultury w Twojej organizacji. 25 praktyk BBS „must have”.

czwartek, 27 września

9:00
Damian Sypek, MAN Bus
Maciej Zdrodowski, Medicover
Wdrażanie programu prozdrowotnego firmie MAN Bus.

10:00
Paweł Szczepański, QES Consulting
Substancje niebezpieczne w środowisku pracy.

11:15
Renata Lechowicz, Danone
Zarządzanie wprowadzaniem przez wykonawców substancji niebezpiecznych.

12:00
Piotr Łuksza, QES Consulting
Program Bezpieczeństwa drogowego. Cztery poziomy dojrzałości organizacji.
Transport materiałów niebezpiecznych.

12:45
Renata Lechowicz, Danone,
Paweł Szczepański, QES Consulting
Optymalizacja zarządzania substancjami niebezpiecznymi. Wypracowywanie najlepszych rozwiązań.  
Cykl życia używanych substancji chemicznych w organizacji.

13:15
Andrzej Wieder, Ejendals
Uczulenia na Środki Ochrony Indywidualnej.

15:00
Andrzej Hodyr, Akala Faraone
Bezpieczna praca na wysokości.

17:00
Ireneusz Łupicki, DNV GL
Istotne różnice pomiędzy OHSAS 18001 a ISO 45001.

piątek, 28 września

9:00
Fabian Biel, SafetyMedia
Aplikacje pomagające w zarządzaniu podwykonawcami i szkoleniami.

9:30
Joanna Ficińska,  
Elda-Eltra Elektrotechnika
Dobre Praktyki wdrożone w Elda-Eltra Elektrotechnika.

10:15
Dorota Stachowiak, Duni
GOODFOODMOOD.

11:15
Sylwia Janas, QES Consulting
Wprowadzanie zmian czyli jak radzić sobie z oporem i utrzymywać wysoką motywację pracowników.
Zarządzania zmianą w oparciu o 8 kroków Kottera.

12:00
Zbigniew Wąsik, DNV GL
Wykorzystanie ryzyka w procesie podejmowania decyzji.

26 ÷ 28 września

Wydarzenia towarzyszące

Akala Faraone
Urządzenia wspomagające prace na wysokości.

Ejendals
Nowoczesne technologie stosowane w Środkach Ochrony indywidualnej.

iturri
Wirtualna rzeczywistość .

Kultura Bezpieczeństwa,  
QES Consulting
Giełda wymiany idei - prezentacja i wymiana przez uczestników materiałów szkoleniowych (filmy, grafiki, plakaty, formularze, ulotki itp.).

Rejestracja

Rejestracji można dokonać na stronie wydarzenia: konferencja.kulturabezpieczenstwa.pl lub w sekretariacie konferencji:
tel/ 666 286 881
e-mail: edyta.knapik@qes.pl
konferencja.kulturabezpieczenstwa.pl

* Wejście na teren MAN Bus tylko dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w wizycie. Uczestnicy otrzymają informację o koniecznych środkach ochrony indywidualnej, jakie muszą posiadać ze sobą.