Bezpiecznie od początku na budowie

O współczesnych młodych pracownikach mówi się, że należą do generacji wolności. Młodzi ludzie, którym przyszło dojrzewać w okresie ekspansji technologicznej i ‒ wydawałoby się ‒ nieograniczonych możliwości rozwoju, inaczej rozumieją wartości firmy, nie zawsze potrafią znaleźć się w klasycznie rozumianym świecie pracy i zaakceptować hierarchię zawodową czy zadaniowy styl kierowania ludźmi.

Na pozór mogłoby się wydawać, że współcześni młodzi pracownicy różnią się od swoich poprzedników sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jednak analiza danych statystycznych dotyczących warunków pracy wskazuje na pewne niezmienne od lat tendencje, jak choćby związek między występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem i stażem pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych (21 ‒ 34 lat, najczęściej w wieku 26 lat). Młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegają wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz przez podejmowanie niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań.

W 2017 r. CIOP-PIB realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych.
Gdański oddział OSPSBHP aktywnie włączył się do udziału w niej organizując 24 listopada konferencję pt. ”Bezpiecznie od początku na budowie”.

Podczas konferencji będziemy się starać znaleźć odpowiedzi na liczne pytania związane z bezpieczeństwem pracy młodych oraz niedoświadczonych pracowników, w tym:
• Jak sprawić, by tematyka poprawy bezpieczeństwa pracy była ciekawa dla młodych pracowników?
• Jak przybliżać im tę tematykę?
• Czy działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mogą być na tyle fascynujące, aby ich przyciągnąć i zaangażować?
• Jak troszczyć się o bezpieczeństwo pracy osób, których się nie rozumie?
• Jak projektować stanowiska pracy dla pracowników, którzy oczekują od pierwszej pracy nie tylko wyzwań, ale i odpowiedniego komfortu?
• Jak budować zespoły pracownicze z osób reprezentujących różne pokolenia i organizować ich pracę tak, aby nie stwarzała zagrożenia dla ich zdrowia i życia?

Na pytania te będą starać się odpowiedzieć przedstawiciele min. CIOP, Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, ZZ Budowlani, ZUS-u, członkowie OSPSBHP o/Gdańsk.
Patronat nad konferencja objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Program konferencji

9.30 Otwarcie spotkania
Marek Nościusz Prezes OSPSBHP O/Gdańsk, Krzysztof Lisowski - z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku 

9.40 Jak kształtować pro bezpieczną postawę pracowników budowlanych? – Kampania Społeczna 2017 – Bezpiecznie od początku
Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB

10.00 Bezpieczna budowa
Mirosław OSSOWSKI Sekretarz Krajowy ds. warunków pracy - ZZ „BUDOWLANI” - Warszawa

10.10 Jak przeciwdziałać wypadkom w budownictwie 
Andrzej Radowski starszy inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku 

10.30 Prewencja i rehabilitacja ZUS 
Edyta Trzcińska Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

10.50 Dobre praktyki BHP w Cementowniach 
Grzegorz Krechowiecki Stowarzyszenie Producentów Cementu

11.10 Pierwsza pomoc na budowie 
Adam Patałuch Ratownik Medyczny NORTHMED

11.30 Wymagania p. pożarowe przed oddaniem obiektu do użytkowania.
młodszy brygadier Paweł Wanat - Specjalista KWPSP w Gdańsku

12.10 Światowe praktyki w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy i możliwości wdrożenia ich w firmach budowlanych.
Magdalena Stola Kowalska Członek OSPSBHP Oddział Gdańsk 

12.30 Bezpiecznie na wysokości (rusztowania, pomosty i drabiny) 
Akala Faraone

12.50 Pomiary środowiska pracy w budownictwie 
Anna Konstanciuk - Laboratorium Badań Środowiskowych EKOPEX Gdynia

13.10 Ochrona przed upadkiem 
Jacek Sosnowski doradca PROTEKT - ŁÓDŹ

13.30 Nowoczesne środki ochrony indywidualnej w bezpieczeństwie na budowie 
Mateusz Robaszkiewicz doradca 3M Poland

13.50 Środki ochrony wzroku
Arkadiusz Nadziejko doradca UVEX SAFETY Polska

14.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Mariusz Butowski członek Sieci Ekspertów ds. bhp. Certyfikowanych przez CIOP - PIB, Marek Nościusz Prezes OSPSBHP O/Gdańsk