Praca na wysokości – metody pracy oraz niezbędny sprzęt chroniący przed upadkiem

Choć świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy zarówno pracodawców jak i pracowników ciągle rośnie, to jednak statystyki pokazują, że upadek z wysokości stanowi 35% wszystkich wydarzeń powodujących uraz (dane PIP za 2015r.), więc nadal jest wiele do zrobienia.

TEMAT PRZEWODNI SEMINARIUM

Bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę na wysokości zależy od ich kwalifikacji oraz umiejętności posługiwania się sprzętem SOI. Jednak kluczem do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest poprawna kwalifikacja techniki dostępu a w związku z tym odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń pomocniczych. Na pozór wszystko wydaje się jasne ale czy jest tak rzeczywiście? Czy wiemy, że kask ochronny stosowany przy pracach w dostępie budowlanym jest certyfikowany przez inne normy niż ten do prac linowych? Warto zapoznać się z pakietem informacji z zakresu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz metod dostępu a w tym odpowiedniego sprzętu do prac na wysokości czy też urządzeń pomocniczych.

Program

– Bezpieczeństwo wykonywania prac na wysokości – zagrożenia 
- przedstawienie statystyki wypadkowej (zagrożenie upadkiem z wysokości),
- omówienie kluczowych błędów popełnianych przy organizowaniu bezpiecznej pracy na wysokości (wypadki)
- odpowiedzialność pracodawcy (obowiązki i dobre praktyki)

– Praca na wysokości – zasady i przepisy ogólne 
Prelegent: Tomasz Nowak - CSW TOTEM
- przepisy pracy na wysokości
- metody wykonywania pracy na wysokości (EN:363:2008)
- amortyzacja upadku
- planowanie prac

– Ochrona przed upadkiem z wysokości – zbiorowa i indywidualna
Prelegent: Tomasz Mucha – Totem Safety
- systemy ochrony przed upadkiem
- praca w podparciu a dostęp linowy
- urządzenia kotwiczące nowa norma PN-EN: 795:2012

– Sprzęt do prac na wysokości – omówienie szczegółowe
Prelegent: Tomasz Nowak – CSW TOTEM
- omówienie środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem
- urządzenia asekuracyjne, urządzenia zaciskowe, urządzenie zjazdowe
- inspekcja (wizualna, testy funkcjonalności)

– Ochrona przed upadkiem z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych
Prelegent: Andrzej Janowski - MSA
- najważniejsze wymagania prawne i konsumenckie względem urządzeń wykorzystywanych do pracy na wysokości
- omówienie zastosowania trójnoga w pracy na wysokości.

– Pokaz zastosowania ochrony pracy przed upadkiem z wysokości
Instruktorzy: Tomasz Mucha / Tomasz Nowak / Bartosz Bielawski

 

patronat

 

UDZIAŁ W SIEMINARIUM JEST BEZPŁATNY
liczba miejsc jest ograniczona | decyduje kolejność zgłoszeń

Termin
21 listopada 2017 godz. 9.00 - 15.00

Miejsce
Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM ul. Stalowa 17 41-506 Chorzów Sala szkoleniowa nr 9 Hala szkoleniowa

Dla kogo?
- przedstawiciele służby bhp w mikro, małych i dużych firmach
- samodzielni specjaliści ds. bhp
- pracodawcy, osoby zajmujące się bezpieczeństwem pracy na wysokości
- dystrybutorzy sprzętu SOI do prac na wysokości

Uczestnictwo
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza oraz przesłania go na adres: szkolenia@cswtotem.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2017r.