Praca na wysokości – ewakuacja i ratownictwo

Choć świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy zarówno pracodawców jak i pracowników ciągle rośnie, to jednak statystyki pokazują, że upadek z wysokości stanowi 35% wszystkich wydarzeń powodujących uraz (dane PIP za 2015r.), więc nadal jest wiele do zrobienia.

TEMAT PRZEWODNI SEMINARIUM

Bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę na wysokości zależy od ich kwalifikacji oraz umiejętności posługiwania się sprzętem czy też zdolności zastosowania w praktyce technik dostępu. Jeśli jednak dojdzie do wypadku to liczy się szybka
i sprawna akcja ratownicza/ewakuacyjna w celu udzielenia pierwszej pomocy. Czas reakcji jest kluczowy, tym bardziej,
że stopień obrażeń mogą potęgować skutki tzw. „szoku wiszenia”.
Zapewnienie przeprowadzenia akcji ratunkowej nie jest jedynie dobrą praktyką lecz obowiązkiem wynikającym z konieczności opracowania planu BIOZ. Dlatego warto seminarium jest pakietem podstawowych informacji w zakresie ratownictwa i ewakuacji dotyczących przepisów prawnych, obowiązków pracownika
i pracodawcy, odpowiedniego doboru sprzętu (w tym SOI) ratowniczego oraz sposobu przygotowania i przeprowadzenia akcji ratowniczej zakończonego pokazem zastosowania przedstawionej wiedzy w praktyce.

Program

– Praca na wysokości – zasady i przepisy ogólne
Prelegent: Tomasz Mucha – Totem Safety
- przepisy pracy na wysokości i odpowiedzialność pracodawcy
- metody wykonywania pracy na wysokości
- planowanie pracy z uwzględnieniem planu ratunkowego

– Bezpieczeństwo wykonywania prac na wysokości – zagrożenia
- przedstawienie statystyki wypadkowej (zagrożenie upadkiem z wysokości),
- omówienie kluczowych błędów popełnianych przy organizowaniu bezpiecznej pracy na wysokości (wypadki)
- odpowiedzialność pracodawcy (obowiązki i dobre praktyki)

– Sprzęt do ratownictwa i ewakuacji z wysokości
Prelegent: Tomasz Nowak – CSW TOTEM
- omówienie podstawowego wyposażenia pracownika wykonującego pracę na wysokości (w tym środków ochrony indywidualnej)
- omówienie urządzeń wykorzystywane w ratownictwie i ewakuacji

– Ewakuacja osoby poszkodowanej – bezpieczeństwo i procedury
Prelegent: Michał Konarski, Wojciech Poloczek
- „szok wiszenia” i zagrożenia związane z prowadzeniem akcji ratowniczej/ewakuacji
- omówienie procedur związanych z bezpieczeństwem przeprowadzenia ewakuacji

– Urządzenia stosowane podczas ewakuacji i ratownictwa
Prelegent: Andrzej Janowski - MSA
- najważniejsze wymagania prawne i konsumenckie względem urządzeń do ratownictwa i ewakuacji
- przedstawienie urządzeń służących do ewakuacji i ratownictwa osób poszkodowanych

– Pokaz ewakuacja osoby poszkodowanej z wykorzystaniem trójnoga
Instruktorzy: Tomasz Nowak/ Michał Konarski / Wojciech Poloczek

 

patronat

 

UDZIAŁ W SIEMINARIUM JEST BEZPŁATNY
liczba miejsc jest ograniczona | decyduje kolejność zgłoszeń

Termin
20 listopada 2017 godz. 9.00 - 15.00

Miejsce
Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM ul. Stalowa 17 41-506 Chorzów Sala szkoleniowa nr 9 Hala szkoleniowa

Dla kogo?
- przedstawiciele służby bhp w mikro, małych i dużych firmach
- samodzielni specjaliści ds. bhp
- pracodawcy, osoby zajmujące się bezpieczeństwem pracy na wysokości

Uczestnictwo
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza oraz przesłania go na adres: szkolenia@cswtotem.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2017r.