Chroń Swój Świat – II Konferencja Działu Badań i Rozwoju: „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości”

Firma 3M Poland, w ramach prowadzonych od kilku lat działań edukacyjnych w szerokim zakresie BHP, z których większość wiąże się z kampanią Chroń Swój Świat, zaprasza na bezpłatną konferencję poświęconą pracy na wysokości, która odbędzie się 10 października 2017r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu, ul. Kowalska 143.

Tego typu konferencja odbywa się po raz drugi a organizatorzy wyrażają nadzieję, że okaże się równie owocna jak pierwsza. Celem działań edukacyjnych jest stworzenie jak najszerszej platformy porozumienia skupionej wokół poprawy bezpieczeństwa pracy a w szczególności podniesienia jakości szkoleń w zakresie BHP.

Wzorem poprzedniego roku na konferencji będą gościć prelegenci reprezentujący szerokie spektrum opinii. Eksperci Instytutu Medycyny Pracy oraz Grupy Beskidzkiej GOPR przedstawią aspekty zdrowotne związane z upadkiem z wysokości. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB oraz 3M przedstawią wymagania, regulacje dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Nie zabraknie również specjalistów projektujących systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz ich użytkowników, którzy pokażą jak należy prowadzić projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Istotny wkład z pewnością będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy.

Program konferencji

09:00 09:30 Rejestracja
09:30 09:45 Powitanie
09:45 11:45 I Sesja referatów z panelem dyskusyjnym
- Upadek z wysokości – epidemiologia i skutki zdrowotne
dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
- Aspekty zdrowotne związane z upadkiem z wysokości
lek. med. Paweł Nawrocki, Grupa Beskidzka GOPR
- Świadomość stosowania Środków Ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości
Artur Kempkiewicz, Państwowa Inspekcja Pracy
- Wymagania i metody badań indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w świetle nowego rozporządzenia, norm zharmonizowanych oraz dokumentów RfU Grupy pionowej VG-11
dr inż. Krzysztof Baszczyński; Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
11:45 12:00 Przerwa kawowa
12:00 13:00 Pokaz akcji ratunkowej po upadku z wysokości
13:00 14:00 Lunch
14:00 16:00 II Sesja referatów z panelem dyskusyjnym
- Świadomość i jakość stosowania środków przed upadkiem z wysokości – najlepsze praktyki
Rafał Włodarczyk; Pilkington Automotive Poland
- Praca na wysokości, dostęp linowy, pasek czteropunktowy – polskie wymagania a wymagania użytkowników
Jan Lipiarski, Wertykal Sp. z o.o.
- Przegląd obecnie obowiązujących na świecie uregulowań w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości
Petr Janoszek, 3M CEEMEA
- Skutki społeczne i prawne wypadków przy pracy
Pokaz akcji ratunkowej po upadku z wysokości - JRGH KGHM Polska Miedź S.A.
16:00 16:30 Podsumowanie i zakończenie
16:30 17:30 Wizyta w Centrum Szkoleniowym (dla osób zainteresowanych)*
19:00 Uroczysta kolacja

W sesjach referatów przewidziane są cztery 10-minutowe referaty, sygnalizujące problematykę, a po
nich przewidziany jest godzinny panel dyskusyjny. W trakcie panelu prelegenci będą mogli rozszerzyć
i przedyskutować przedstawione problemy i rozwiązania.

*W centrum szkoleniowym (CTC Centrum Szkoleniowe, ul. Kwidzyńska 6, Wrocław) oczekiwać będzie
na Państwa Trener.