BHP przy stosowaniu substancji chemicznych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Koszalin serdecznie zaprasza Państwa na: konferencję pt. „BHP przy stosowaniu substancji chemicznych”.

Miejsce Konferencji: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – delegatura W Koszalinie
Konferencja bezpłatna.

Program konferencji

8:30 Rejestracja uczestników
9:15-9:20 Otwarcie Konferencji, powitanie uczestników
Paulina Pasturczak, Prezes Zarządu OSPSBHP Oddział Koszalin
9:20-10:20 Ocena ryzyka zawodowego oraz wypadkowość przy stosowaniu substancji chemicznych
Waldemar Prochota, Starszy Inspektor Pracy, Specjalista w PIP Oddział Koszalin
10:20-11:00 Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz trujących lub żrących
Jacek Kowal, Specjalista w UDT Oddział Koszalin
11:00-11:25 Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk
11:25-11:40 Najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi
Robert Wieczorek, Sales Manager Eastern Europe – Lakeland
11:40-12:20 BHP przy stosowaniu chemikaliów – karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, choroby zawodowe
Anna Nikończuk, Oddział Higieny Pracy – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie
12:20-13:00 Organizacja działań ratowniczych w zakresie usuwania skutków awarii w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych
kpt. Bartłomiej Góral, Zastępca Dowódcy JRG nr 2 w Koszalinie
13:00-13:25 Ochrona układu oddechowego oraz wzroku na bazie doświadczeń 3M
Paweł Strzelecki, 3M Poland Sp. z o. o.
13:25-13:45 Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk
13:45-14:45 Transport towarów niebezpiecznych - regulacje prawne
Obowiązki uczestników przewozu w zakresie stosowania wymagań umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Umowy ADR
Daniel Topol, Doradca ADR, Członek OSPSBHP Oddział Koszalin
14:45-15:00 Finał III konkursu Bezpieczeństwa Pracy pt. „BHP przy stosowaniu substancji chemicznych” – rozdanie nagród zwycięzcom
Agnieszka Rup-Sadłyk, Członek Zarządu OSPSBHP Oddział Koszalin
15.05 Zakończenie Konferencji

 

Karta zgłoszenia udziału w konferencji (LINK)

 

Organizator:

ospsbhp

 

Partnerzy:
partnerzy

 

Patroni medialni:

media