Wt09162014

Last updateCz, 21 Sie 2014 1pm

Back Jesteś tutaj: Strona głównaPrawo • Polecamy • Analizy i omówienia • Kontrola PIP - wymagane dokumenty

Kontrola PIP - wymagane dokumenty

lead

Jakich dokumentów może wymagać PIP podczas kontroli?

Tomasz Zwolak

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy, w szczególności, ma prawo do:
● żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą,
● żądania okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia zakładu pracy, planów i rysunków technicznych, dokumentacji technicznej i technologicznej,
● żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Z powyższych dokumentów inspektor PIP może sporządzać odpisy lub wyciągi, jak również zestawienia i obliczenia. W razie potrzeby inspektor może zażądać ich od pracodawcy. 


Podstawa prawna
ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589)


Tomasz Zwolak
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Artykuł został opublikowany dzięki współpracy z PortalemBHP
portal bhp

  strzalkaPolecamy również m.in.: