Gdzie w Internecie znaleźć informacje na temat normalizacji

Typography

Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne: CEN, CENELEC, ISO oraz IEC publikują na swoich stronach internetowych mnóstwo informacji. Zapraszamy na krótką, wirtualną przechadzkę po świecie normalizacji. W większości przypadków staraliśmy się podać linki do omawianych stron, jednak niekiedy ich struktura jest przebudowywana, co powoduje że niektóre z linków z czasem mogą nie działać.

Opracowywanie norm europejskich

Czas od złożenia wniosku o normę europejską do jej publikacji to 36 miesięcy. Na stronie internetowej CEN można znaleźć szczegółowy przegląd poszczególnych procesów, które prowadzą do powstania dokumentu końcowego. W zrozumieniu pomaga fakt, iż wiele z tych skomplikowanych procesów zostało wyjaśnionych nie tylko za pomocą opisów, lecz również diagramów:
www.cen.eu/boss > Production processes > Index (link)

Zwięzły przegląd procedur normalizacyjnych można znaleźć również w dokumencie zatytułowanym "Hands On Standardization" (pobierz pdf)

Przewodniki CEN uzupełniają formalne procedury normalizacyjne i zawierają dodatkowe informacje na 48 tematów związanych z normami ("New Approach", "Mandates", "A-deviation", "Uncertainty of measurements", itd.):
www.cen.eu/boss > Supporting material > Guidance documents (link)

Można również zapoznać się z krótkimi opisami osób i ciał organizacyjnych zaangażowanych w normalizację. Opisano ich funkcje, zadania, metody pracy, prawa i obowiązki (konsultant CEN, Rada Administracyjna, przewodniczący Komitetu Technicznego, członkowie stowarzyszeni, itd.):
www.cen.eu/boss > Organization > Profiles-Index (link)

Komitety i programy pracy

Znajdziemy także informacje na temat struktury, norm opublikowanych i prowadzonych obecnie projektów dla wszystkich Komitetów Technicznych i innych ciał CEN:
www.cen.eu > Sectors > Technical committees and workshops (link)

ENELEC opublikował dwa obszerne dokumenty zawierające informacje na temat Komitetów Technicznych, Grup Roboczych, organizacji członkowskich, ciał i organizacji stowarzyszonych z CENELEC:
www.cenelec.eu (link)

Pozostałe informacje (programy, daty spotkań, itd.) można uzyskać za pomocą wyszukiwarki:
www.cenelec.eu (link)

Można wyszukać również normy, które są w trakcie opracowywania, niedawno się ukazały lub zostały wycofane:
www.cenelec.eu (link)

W tabelach ISO i IEC znajdziemy wstępny przegląd Komitetów Technicznych odpowiedzialnych za międzynarodową działalność normalizacyjną. Informacje na temat poszczególnych komitetów zawierają link do opublikowanych norm oraz aktualnych programów pracy:
www.iso.org > Standards development > Technical committees > List of ISO technical committees (link)
www.iec.ch > Standards development > TC/SC resource area (link)


W tej sekcji znajdziemy informacje na temat komitetów ISO, w których reprezentowane są instytuty krajowe oraz jakie pełnią w nich funkcje:
About ISO > ISO members (link)

Zainteresowani kalendarzem prac międzynarodowych komitetów normalizacyjnych znajdą tutaj spis wszystkich spotkań ISO i IEC wraz z datami:
www.iso.org > Standards development > Technical committees > Meeting calendar (link)
www.iec.ch > For members and experts > Meetings (link)

Osoby pracujące w komitetach ISO mogą zapoznać się z broszurą "ISO w praktyce", która zawiera informacje na temat procedur, rodzajów dokumentów, struktury komitetów i tym podobne (pobierz pdf).

Michael Robert

Sonja Miesner

kan

Artykuł został opublikowany w kwartalniku KanBrief 4/2009

W tym wydaniu m.in.:

- Ochronniki słuchu: wartości skorygowane zapełniają lukę między badaniami laboratoryjnymi a zastosowaniem w praktyce
- Bezpieczeństwo technologii i substancji chemicznych: Niemiecki Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów
- SABOHS: nowy głos dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w normalizacji
- Normalizacja belownic kanałowych rozpoczęta

Zobacz pełny spis treści