Bez kompromisów w bhp

Spis treści

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem zarządzania i może być doskonalone jedynie przy udziale wszystkich pracowników. Wprowadzamy czytelne zasady bhp i sprawiedliwie je stosujemy. Naszym celem nie jest ukrywanie problemów, lecz ich identyfikowanie i rozwiązywanie - twierdzi Patric Merle, dyrektor zakładu Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. w Bukownie, który został wyróżniony statuetką "MECUM TUTISSIMUS IBIS", wręczaną laureatomkonkursu PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

 Maria Niedzielska

Jest to obecnie najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w Polsce, dzięki któremu firma została umieszczona na Złotej Liście Pracodawców.
Od chwili powstania w 1836 roku, Schneider Electric jest jednym z głównych francuskich potentatów przemysłowych. Założyciele firmy, bracia Schneider, rozwijali początkowo działalność w obszarze przemysłu hutniczego i stoczniowego, by z początkiem XX wieku skoncentrować się na produkcji związanej z elektrotechniką, a potem również automatyką. Dzisiaj marka obecna jest w 190 krajach świata, obejmuje 205 zakładów produkcyjnych i 25 centrów logistycznych.
W 1998 r. powstał zakład produkcyjny SEIP w Bukownie koło Olkusza. We wrześniu ruszyła produkcja na pierwszej linii wykończeniowej, wkrótce dołączyła do niej druga. W 2001 r. został dokonany transfer pierwszej linii automatycznej do kalibracji wyłączników. Uruchomiono także zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem SAP 3, wdrożono system zapewnienia jakości ISO 9001, rozpoczęto produkcję nowego wyłącznika, a w 2002 r. - wyłącznika z gamy Multi 9. Pracownicy firmy brali czynny udział we wszystkich etapach tego projektu, począwszy od projektowania wyłącznika, poprzez budowę linii produkcyjnej, a skończywszy na analizach i badaniach jakościowych produktu. W 2002 r. zakład uzyskał status fabryki globalnej, co oznaczało samodzielną produkcję i pełną odpowiedzialność za dostarczanie produktów na potrzeby międzynarodowego rynku.
Rok 2007 wiązał się z kolejnymi ważnymi wydarzeniami w rozwoju fabryki, a mianowicie transferem dalszych linii produkcyjnych - linii Interpact z fabryki w Neapolu oraz linii komór do wyłączników Compact NS. Firma jest producentem wyłączników i rozłączników aparatury niskich napięć. Aparaty te pełnią funkcję zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzeciążeniowych w instalacjach elektrycznych.
Proces produkcyjny wyłączników i rozłączników polega na montażu elementów zakupionych u dostawców zewnętrznych (również podzespołów wytworzonych przez inne firmy należące do grupy kapitałowej Schneider Electric). Kolejnym etapem jest zgrzewanie termiczne i magnetyczne podzespołów.
Następną fazą jest kalibracja termiczna (wykończenie, czyli ustawienie odpowiednich parametrów) wyłączników. Ostatecznie produkty przekazywane są w formie podzespołów siostrzanym firmom należącym do grupy Schneider Electric, a w formie produktu gotowego - do centrów dystrybucyjnych koncernu.
Czynnikami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników zakładów tej branży, są m.in. porażenie prądem elektrycznym, wymuszona pozycja ciała, potknięcia, poślizgnięcia.

2m 4m 3m

Naczelna dewiza - zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie jest nie tylko stanem niewystępowania choroby lub niepełnosprawności, ale także stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego - Schneider Electric przyjmuje tę sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia definicję, jako podstawę swojej strategii i punkt wyjścia dla podejmowanych działań.
Firma zaangażowała się w promocję odpowiedzialności zarówno za przedsięwzięcia biznesowe, wydajność ekonomiczną, jak i za zdrowie.
Celem Schneider Electric w każdym kraju, w którym prowadzi działalność, jest wyznaczanie jak najwyższych standardów w promocji i ochronie zdrowia.
Na uwagę zasługuje dbałość kierownictwa zakładu o podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.