Szkolenie i doświadczenie

Typography

Praca w narażeniu na promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości wykonywana na znacznych wysokościach – przekraczających często 300 m – należy do codziennych zadań pracowników grup technicznych w firmie EmiTel, będącej operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Spośród przeszło 600 pracowników spółki, ponad 200 świadczy pracę w grupach technicznych, a 150 z nich pracuje na wysokości, czasem w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

Konrad Rudniewski

Warunki pracy generujące duże ryzyko wystąpienia wypadków, postawiły kierownictwo firmy wobec konieczności podjęcia szeregu działań mających na celu zapewnienie pracownikom maksimum bezpieczeństwa.

Dojazd

Czynnikiem ryzyka, powodującym statystycznie najwięcej wypadków jest zagrożenie zdarzeniami komunikacyjnymi. Maszty rozmieszczone są nierzadko w trudnym terenie. By do nich dotrzeć (także podczas występowania różnorodnych trudnych warunków atmosferycznych), pracownicy poruszają się drogami górskimi, leśnymi, bocznymi – zapomnianymi przez drogowców. Na szczęście nieliczne wypadki, do których tam dochodziło, kończyły się z reguły niewielkimi urazami i klasyfikowane były jako lekkie.

Ażeby rozwinąć umiejętności jazdy w trudnych warunkach, w firmie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń dla użytkowników samochodów. Pierwsze – to doskonalenie techniki jazdy na torach wyścigowych pod Kielcami i w Poznaniu, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Trenowane są tam takie umiejętności, jak wychodzenie z poślizgu, awaryjne hamowanie itd. Dotychczas szkolenie objęło 60% – 90% pracowników z grup technicznych oraz ok. 50% innych pracowników użytkujących samochody służbowe – administratorów budynków, przedstawicieli handlowych. Drugie szkolenie – z technik bezpiecznej jazdy offroadowej – wprowadzono dla pracowników z regionów górskich. Na razie przeszkolono ok. 30% załogi z tych regionów, lecz odsetek ten będzie stopniowo wzrastać. Dodatkowo pracownicy zostali wyposażeni w bezprzewodowe zestawy słuchawkowe.

bhp1 prev bhp2 prev bhp3 prev

Systematycznie wysyłane są im najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa drogowego – przypominające np. o przygotowaniu auta i o zasadach bezpiecznej jazdy samochodem w różnych warunkach.

Praca na wysokości

Gdy pracownik dotrze do masztu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych może przystąpić do właściwej pracy. Wykonywana jest ona na wysokości (nawet znacznej wysokości – maszty na terenach nizinnych mają często ponad 300 metrów wysokości, te w terenach górskich są niższe, ale znajdują się na szczytach górskich, najwyżej położona stacja jest na Kasprowym Wierchu). W ciągu kilkunastu ostatnich lat nie było przypadku typowego upadku z wysokości – odpadnięcia od masztu. Natomiast miały miejsce inne wypadki związane z pracą na wysokości – poślizgnięcie, kontuzja podczas schodzenia i przemieszczania się na obiektach – np. nieprawidłowe postawienie nogi skutkujące zwichnięciem.

Ważnym aspektem jest bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem prowadzonych zadań. Wszyscy pracownicy grup technicznych mają za sobą szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpiecznego wykonywania i koordynowania prac prowadzonych na wysokości.

Perfekcyjne umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości wynikają z doświadczenia pracowników (nierzadko kilkunastoletniego) oraz są efektem szkoleń doskonalących techniki pracy. Osoby często pracujące na wysokości przechodzą je raz w roku, pracownicy wykonujący tego typu prace sporadycznie – raz na dwa lata.
- Współpracujemy z dwiema renomowanymi firmami, które dostarczają nam też sprzęt do prac na wysokości i udzielają wszelkiej pomocy przy jego eksploatacji – mówi Mariusz Matycz, kierownik sekcji bhp. Szkolenia te dotyczą pracy w dostępie budowlanym i linowym. Nie interesują nas techniki wspinaczkowe, skałkowe. Przeprowadzane są one na obiektach firm szkoleniowych. Gdybyśmy chcieli je prowadzić na naszych obiektach, niektórych czynności nie udałoby się przećwiczyć. Dlatego odbywają się one w profesjonalnie przygotowanych halach pozwalając zasymulować najtrudniejsze warunki przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo organizatorzy zapewniają nam też szkolenia z przeglądów sprzętu wysokościowego. Tak przeszkoleni pracownicy są w każdej grupie technicznej i dokonują oni regularnych przeglądów sprzętu wszystkich pracowników.

Praca w narażeniu na promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości wykonywana na znacznych wysokościach – przekraczających często 300 m – należy do codziennych zadań pracowników grup technicznych w firmie EmiTel, będącej operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Spośród przeszło 600 pracowników spółki, ponad 200 świadczy pracę w grupach technicznych, a 150 z nich pracuje na wysokości, czasem w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

Konrad Rudniewski

Warunki pracy generujące duże ryzyko wystąpienia wypadków, postawiły kierownictwo firmy wobec konieczności podjęcia szeregu działań mających na celu zapewnienie pracownikom maksimum bezpieczeństwa.

Dojazd

Czynnikiem ryzyka, powodującym statystycznie najwięcej wypadków jest zagrożenie zdarzeniami komunikacyjnymi. Maszty rozmieszczone są nierzadko w trudnym terenie. By do nich dotrzeć (także podczas występowania różnorodnych trudnych warunków atmosferycznych), pracownicy poruszają się drogami górskimi, leśnymi, bocznymi – zapomnianymi przez drogowców. Na szczęście nieliczne wypadki, do których tam dochodziło, kończyły się z reguły niewielkimi urazami i klasyfikowane były jako lekkie.

Ażeby rozwinąć umiejętności jazdy w trudnych warunkach, w firmie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń dla użytkowników samochodów. Pierwsze – to doskonalenie techniki jazdy na torach wyścigowych pod Kielcami i w Poznaniu, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Trenowane są tam takie umiejętności, jak wychodzenie z poślizgu, awaryjne hamowanie itd. Dotychczas szkolenie objęło 60% – 90% pracowników z grup technicznych oraz ok. 50% innych pracowników użytkujących samochody służbowe – administratorów budynków, przedstawicieli handlowych. Drugie szkolenie – z technik bezpiecznej jazdy offroadowej – wprowadzono dla pracowników z regionów górskich. Na razie przeszkolono ok. 30% załogi z tych regionów, lecz odsetek ten będzie stopniowo wzrastać. Dodatkowo pracownicy zostali wyposażeni w bezprzewodowe zestawy słuchawkowe.

bhp1 prev bhp2 prev bhp3 prev

Systematycznie wysyłane są im najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa drogowego – przypominające np. o przygotowaniu auta i o zasadach bezpiecznej jazdy samochodem w różnych warunkach.

Praca na wysokości

Gdy pracownik dotrze do masztu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych może przystąpić do właściwej pracy. Wykonywana jest ona na wysokości (nawet znacznej wysokości – maszty na terenach nizinnych mają często ponad 300 metrów wysokości, te w terenach górskich są niższe, ale znajdują się na szczytach górskich, najwyżej położona stacja jest na Kasprowym Wierchu). W ciągu kilkunastu ostatnich lat nie było przypadku typowego upadku z wysokości – odpadnięcia od masztu. Natomiast miały miejsce inne wypadki związane z pracą na wysokości – poślizgnięcie, kontuzja podczas schodzenia i przemieszczania się na obiektach – np. nieprawidłowe postawienie nogi skutkujące zwichnięciem.

Ważnym aspektem jest bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem prowadzonych zadań. Wszyscy pracownicy grup technicznych mają za sobą szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpiecznego wykonywania i koordynowania prac prowadzonych na wysokości.

Perfekcyjne umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości wynikają z doświadczenia pracowników (nierzadko kilkunastoletniego) oraz są efektem szkoleń doskonalących techniki pracy. Osoby często pracujące na wysokości przechodzą je raz w roku, pracownicy wykonujący tego typu prace sporadycznie – raz na dwa lata.
- Współpracujemy z dwiema renomowanymi firmami, które dostarczają nam też sprzęt do prac na wysokości i udzielają wszelkiej pomocy przy jego eksploatacji – mówi Mariusz Matycz, kierownik sekcji bhp. Szkolenia te dotyczą pracy w dostępie budowlanym i linowym. Nie interesują nas techniki wspinaczkowe, skałkowe. Przeprowadzane są one na obiektach firm szkoleniowych. Gdybyśmy chcieli je prowadzić na naszych obiektach, niektórych czynności nie udałoby się przećwiczyć. Dlatego odbywają się one w profesjonalnie przygotowanych halach pozwalając zasymulować najtrudniejsze warunki przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo organizatorzy zapewniają nam też szkolenia z przeglądów sprzętu wysokościowego. Tak przeszkoleni pracownicy są w każdej grupie technicznej i dokonują oni regularnych przeglądów sprzętu wszystkich pracowników.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Kolejnym ważnym aspektem jest bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem prowadzonych zadań. Większość prac wykonywana jest w małych zespołach – z reguły dwuosobowych. Skład zespołów nie jest stały, często – zwłaszcza przy nagłych awariach – zespoły tworzone są doraźnie, dopiero otrzymując zlecenie dowiadują się, kto przy danej pracy będzie nadzorował prace na wysokości. Dlatego wszyscy pracownicy grup technicznych mają za sobą szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpiecznego wykonywania i koordynowania prac prowadzonych na wysokości.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Istotnym problemem jest występowanie na obiektach firmy promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości. Wszelkie pomiary promieniowania wykonywane są przez akredytowane laboratoria. Następnie przygotowywane są opracowania – zgodnie z potrzebami spółki. Ponieważ na masztach nie ma stałych stanowisk pracy, nie można także określić stałej trasy pokonywanej przez pracownika i jego typowych zadań – firma stosuje rozwiązanie polegające na obliczaniu dopuszczalnych czasów przebywania pracownika na ich poszczególnych poziomach. Uwzględnia ono dozę PEM, otrzymywaną podczas przechodzenia przez kolejne segmenty masztu. Dla celów obliczeń wprowadzono dość liberalne warunki wchodzenia – na pokonanie 1 m pracownik ma 10 sek. Doświadczony, regularnie wykonujący tę czynność pracownik idzie dużo szybciej, więc wchłania mniejszą dozę promieniowania – mówi M. Matycz. – Policzone i uwzględnione są także czasy odpoczynków. Określone są różne miejsca wykonywania pracy – np. pomosty na dużych obiektach. Jeżeli na którymś z nich występują różne wartości natężeń pól – do obliczeń przyjmowana jest najwyższa. Niezbędne informacje potrzebne pracownikowi do zaplanowania pracy i odpoczynku (wykaz anten, maksymalne wartości natężenia pola, wskaźnik ekspozycji W, dopuszczalny czas przebywania, rodzaj strefy ochronnej) podane są na schematach wieży czy masztu. Zamieszczono w nich także zwymiarowane rysunki pomostów, podano rozmieszczenie pionów pomiarowych oraz zasięgi i rodzaje stref ochronnych.

Dodatkową pomoc w szybkiej identyfikacji i weryfikacji problemów związanych z bezpieczeństwem stanowi dobra współpraca działu bhp z rozbudowaną siatką społecznych inspektorów pracy. Zakładowy społeczny inspektor pracy wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy nt. bhp, ukończył studia podyplomowe.

Pracownicy podczas szkoleń są szczególnie uświadamiani, jak istotne jest poprawne dokonywanie obliczeń. Wiedzą, że jeśli podczas wykonywania jednego zadania wchłoną część dopuszczalnej dozy, to muszą to uwzględnić przy planowaniu kolejnego zadania tego samego dnia.

Jeżeli natomiast zdarzy się sytuacja, że realizowana praca musi trwać dłużej – przyjeżdża druga ekipa, a w przypadku prac planowych (np. wymiana anten) obniżana jest moc nadajników. Wykonywane są wówczas nowe pomiary, których wyniki decydują, czy pracownicy mogą pracować dłużej. Jeżeli mimo takich działań nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa, stosuje się wyłączenie urządzeń na czas wykonywania prac.

W celu ograniczenia narażenia pracowników na promieniowanie elektromagnetyczne kluczowe znaczenie ma zapewnienie im dostępu do informacji nt. występującego PEM oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania i dostosowywania przez nich tej wiedzy do konkretnych warunków. Pierwszą kwestię ułatwia umieszczenie wersji elektronicznych sprawozdań z pomiarów w firmowej bazie danych. Każdy pracownik techniczny posiada laptopa z bezprzewodowym dostępem do intranetu – może pobierać sprawozdanie dotyczące określonego obiektu. Dodatkowo na dużych obiektach niektóre części protokołu – rysunki występowania stref – umieszczone są na stałe, tak aby pracownik udając się w stronę masztu mógł sobie jeszcze raz przypomnieć umiejscowienie stref – bezpiecznej, pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej. W przypadku mniejszych obiektów, często położonych na siedzibach klientów (tzw. obiektów „ostatniej mili”) pracownicy mają dostęp do wersji elektronicznej sprawozdań. Natomiast umiejętności pracowników w dokonywaniu samodzielnych obliczeń dozy PEM ćwiczone są i rozwijane podczas szkoleń okresowych i instruktaży.

Gdy praca wykonywana jest na obiektach „ostatniej mili”, istotne jest także postrzeganie kwestii bezpieczeństwa przez klientów. Znają oni obowiązujące prawo i mają duże wymagania w kwestii bezpieczeństwa świadczonych na ich terenie prac. Wszyscy pracownicy EmiTela wyposażeni są w plakietki o formacie karty kredytowej zawierające informacje o ważności badań lekarskich, aktualności odbytych szkoleń oraz o posiadanych dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacjach.

Zgłaszanie zagrożeń

Pracownicy na wyodrębnioną skrzynkę e-mailową mogą zgłaszać wszelkie niepokojące ich sytuacje i zagrożenia. Przy działalności firmy prowadzonej na terenie całej Polski taka forma kontaktu jest najszybsza i najwygodniejsza. Co prawda wyklucza ona anonimową formę zgłoszeń, ale wszyscy wiedzą, że dostęp do skrzynki mają tylko dwie osoby z działu bhp, więc bez obaw mogą je zgłaszać także wtedy, gdy woleliby nie ujawniać swoich personaliów. Początkowo skrzynka ta miała ułatwić procedurę zgłaszania wypadków, jednak stopniowo zakres jej zastosowań rozszerzył się. Pracownicy zgłaszają m.in. wątpliwości odnośnie prawidłowych warunków pracy – np. temperatury w pomieszczeniach pracy, czy – jak choćby niedawno – zaistniałe niebezpieczne zdarzenie drogowe (niepowodujące na szczęście wypadku) wywołane złym stanem ogumienia, które w konsekwencji zostało wymienione na nowe.

Dodatkową pomoc w szybkiej identyfikacji i weryfikacji problemów związanych z bezpieczeństwem stanowi dobra współpraca działu bhp z rozbudowaną siatką społecznych inspektorów pracy. Zakładowy społeczny inspektor pracy wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy nt. bhp, ukończył studia podyplomowe. Pomagają mu regionalni inspektorzy – a jest ich czterech oraz kilkunastu sip-ów pracujących w grupach technicznych. Społeczni inspektorzy są dla nas często źródłem informacji – twierdzi M. Matycz, niektórzy powiadamiają mnie bezpośrednio, inni poprzez regionalnych lub zakładowego społecznego inspektora pracy. Interwencja najczęściej trafia wtedy do kierownika grupy. Jeżeli trzeba przeprowadzić działania na jakimś obiekcie, to możemy liczyć na pomoc inspektorów będących najbliżej zaistniałego problemu. Pomagają nam zarówno w identyfikacji zagrożeń, jak i w działaniach korygujących i zapobiegawczych.

Rozbudowany system szkoleń, doświadczenie pracowników, wypracowane metody szybkiego komunikowania się pomagają w utrzymaniu niskich statystyk wypadków, zarówno na mniejszych obiektach, jak i na tych większych.

Wiele zadań wykonywanych przez EmiTel, którego głównym obszarem działalności jest radiodyfuzja, ma związek z prowadzoną przez firmę cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych. EmiTel prowadzi również działalność w zakresie: projektowania, instalacji i doradztwa technicznego w systemach radiodyfuzyjnych i radiotelekomunikacyjnych oraz wynajmu infrastruktury na potrzeby nadawców i operatorów. Usługi radiodyfuzji świadczone są na rzecz nadawców radiowych i telewizyjnych prowadzących działalność na terytorium Polski. Są wśród nich m.in. Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telewizja Puls oraz stacje radiowe: Polskie Radio, RMF, Radio Wawa, Eska, Radio Kolor, Tok FM, Antyradio.

Konrad Rudniewski

okladka

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Przyjaciel Przy Pracy 04/2013

W tym wydaniu m.in.:

- Kolizje świadomości
- Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym – ręczne prace transportowe
- Różnice pomiędzy dyrektywą 98/37/WE a 2006/42/WE (cz. 2)
- Śmiertelny wypadek podczas wymiany słupa
- Poprawa efektywności szkoleń bhp (cz. 1)

Zobacz pełny spis treści