Program „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa”

Typography

Realizowany w Spółce Program „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa” angażuje wszystkich pracowników w stałe monitorowanie bezpieczeństwa pracy.

Wśród jego głównych celów są m.in.:
- systematyczne podnoszenie świadomości i wrażliwości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy,
- dbałość o bezpieczeństwo swoje jak i współpracowników,
- ułatwienie komunikacji poprzez systematyczną wymianę informacji,
- uaktywnienie i zaangażowanie najwyższego nadzoru
w zakresie odpowiedzialności za BHP.
foto3  foto4
Program zawiera istotne zasady tworzące spójny i kompleksowy system umożliwiający zgłaszanie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa oraz właściwą reakcję na takie problemy. Pracownikom pozwala na monitorowanie całego procesu, od pierwszego sygnału do podjęcia działań zabezpieczających. System obsługujący program wraz z formularzem zgłoszeniowym umieszczono w wewnętrznej sieci Portalu BHP w intranecie.
Ideą realizowanego projektu jest zapobieganie występowaniu jakichkolwiek awarii poprzez nieustanne doskonalenie już wdrożonych rozwiązań, a także sprawne wprowadzanie nowych propozycji realnie podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy.
W okresie półtora roku zgłoszono około 3,5 tys. informacji i propozycji  dotyczących bezpieczeństwa pracy, spośród których 80% udało się wdrożyć w krótkim terminie. Pozostałe, ze względu na swoją złożoność, wymagały dłuższej procedury realizacji. Autorzy najciekawszych pomysłów skierowanych do realizacji otrzymują nagrody.

foto1  foto2

 

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie Orlen.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".

orlen

stopka