Warsztaty w firmie Lotos

Typography

Problematyka związana z doborem odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem często budzi wiele kontrowersji, aczkolwiek wymaga stałej aktualizacji wiedzy. W ostatnich latach wymagania prawne i techniczne dotyczące m.in. odzieży ochronnej, a także pozostałych środków ochrony indywidualnej były stale porządkowane i ulegają ciągłej rewizji.

Ryszard Szefler

Opracowując materiał stanowiący bazę wiedzy wykorzystaną w trakcie warsztatów dla pracowników służby BHP Grupy Kapitałowej LOTOS starałem się przedstawić możliwie szeroką optykę. Program był „szyty na miarę”. Warsztaty opracowałem na bazie wieloletnich doświadczeń płynących m.in. ze współpracy z akredytowanymi laboratoriami i jednostki notyfikowanymi, realizowanych projektów szkoleniowych m.in. dla Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujących zakłady o wysokim ryzyku, współpracy z wiodącą jednostką certyfikującą systemy zarządzania bezpieczeństwem DNV GL, ze współpracy z Komitetem Technicznym PKN, a także doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzenia zajęć dla studentów studiów bhp. W trakcie spotkania wspólnie omówiliśmy nie tylko obecnie obowiązujące wymagania, ale i spojrzeliśmy w przyszłość, dokonując analizy przewidywanych zmian w wymaganiach technicznych i prawnych. 
Materiał miał w praktyczny sposób usystematyzować wiedzę, a także stanowić bazę do dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami przez uczestników. W trakcie prowadzenia warsztatów ujęła mnie aktywna i otwarta postawa pracowników służby BHP, a także bogaty bagaż doświadczenia i pragmatyczne spojrzenie. Prowadzenie warsztatów dla grupy doświadczonych ekspertów szukających praktycznych rozwiązań umożliwia wymianę doświadczeń i z pewnością jest dużym wyzwaniem, ale daje również wiele satysfakcji.

fot01

fot03 fot04

 

Praktyczne wskazówki dla czytelników

Czy wiesz o tym, że Twoje ciało jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym i w określonych warunkach może działać jak kondensator? Jeżeli ładunki elektryczne nie zostaną odprowadzone do ziemi, np. nosisz „zwykłe” obuwie z izolowaną podeszwą, wówczas ciało może naelektryzować się do kilku tysięcy Volt, a przeskok iskry pochodzącej od elektryczności statycznej może wywołać zapłon atmosfery wybuchowej.

Nie jest prawdą, że jeżeli odzież izolowana od ziemi nie elektryzuje się, to również nie ulegnie naelektryzowaniu odizolowany od ziemi noszący ją człowiek. Stosowanie samej odzieży o właściwościach tylko antyelektrostatycznych nie jest wystarczające. Konieczne jest uziemienie pracownika np. poprzez zastosowanie odpowiedniego obuwia, umożliwiającego odprowadzenie ładunków w celu usunięcia potencjalnego źródła zapłonu. Stosując odzież ochronną „wielofunkcyjną” o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych nie tylko usuwasz źródło zapłonu mogące pochodzić od elektryczności statycznej, ale jesteś również chroniony przed oddziaływaniem płomienia, w przypadku wystąpienia pożaru i/lub wybuchu.

fot05 fot06

Pamiętaj, że nawet jedna niewłaściwie zabezpieczona osoba może stać się źródłem iskry mogącej wywołać zapłon atmosfery wybuchowej.

Zwróć uwagę, czy wszystkie osoby wykonujące prace w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa stosują certyfikowaną odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych. Jeżeli masz wątpliwości skontaktuj się z pracownikiem służby BHP.

Jeżeli zainteresowała Cię problematyka doboru środków ochrony indywidualnej stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zapraszamy do zapoznania się na portalu Kultura Bezpieczeństwa z publikacją „Zagrożenie wybuchem”, która ukazała sięw ramach Akademii Robod.

r.szeflerRyszard Szefler - Prokurent/ Manager ds. Importu i pełnomocnik ds. certyfikacji środków ochrony indywidualnej w ROBOD SA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i badań produktów. Współpracuje z wiodącymi w Europie laboratoriami oraz jednostkami notyfikowanymi, a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, jako ekspert. Wykładowca na studiach podyplomowych. Realizuje projekty szkoleniowe m.in. wspólnie z wiodącą jednostką certyfikującą systemy zarządzania DNV GL, a także dla organów nadzoru rynku np. Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędów Celnych. Rzeczoznawca ds. środków ochrony indywidualnej podlegających wymaganiom zasadniczym określonym w Dyrektywie 89/686/EEC  /wpis nr 53 na liście rzeczoznawców Wojewódzkiego Pomorskiego Inspektora Inspekcji Handlowej/. Autor szeregu publikacji nt. doboru i zarządzania sferą środków ochrony indywidualnej. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA. Laureat ogólnopolskiego konkursu „Złote Szelki” na „najlepszego wykładowcę w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii”.

Akcje Partnerskie