Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o rozwój bezpieczeństwa, ale średnie i małe firmy muszą jeszcze nad nim popracować. Duże przedsiębiorstwa posiadają wdrożone systemy bezpieczeństwa, dbając o każdy aspekt zabezpieczenia pracownika, co również odzwierciedla, odpowiednio dobrany sprzęt, ŚOI oraz zbiorowej. - rozmowa z Gianluca Marcattilii, prezesem zarządu Faraone Poland Sp. z o.o.

29 stycznia miała miejsce premiera specjalistycznej, aluminiowej platformy do robót tynkarskich i malarskich o nazwie PPP Plasterers. Nowy patent firmy Faraone Poland to jedyne takie urządzenie na rynku. Platforma umożliwia łatwe przemieszczanie się wzdłuż ściany podczas pracy bez schodzenia, z zachowaniem wysokiej stabilności i przede wszystkim bezpieczeństwa.

Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”